Dozorový audit ISO 9001 a OHSAS 18001

5. ledna 2012

Dozorový audit LRQA systému managementu kvality dle ISO 9001systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle OHSAS 18001 se uskutečnil 1. -3. listopadu 2011. Všechny prvky systému byly prověřeny, úspěšně obhájeny.

Zároveň byl naplánován další dozorový audit, který se uskuteční v říjnu 2012.