DESTILACE NAFTALENU

2. června 2015

Získání (separace) naftalenu z kondenzátu uhlovodíků vzniklých při krakovacím procesu na ethylénové jednotce.