Certifikační audit OHSAS 18001

22. ledna 2011

Certifikační audit LRQA  systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  dle OHSAS 18001 se uskutečnil  18. a 20.-22 prosince 2010. Všechny části systému byly prověřeny, úspěšně obhájeny a byl vydán certifikát na následující 3-leté období .

Zároveň byl naplánován další kontrolní audit, který se uskuteční v listopadu 2011.