Aktuality

5. února 2015

NIZHNEKAMSNEFTEKHIM – AUTOMATICKÉ ODVODŇOVÁNÍ SKLADOVACÍCH TANKŮ

V loňském roce Intecha zrealizovala projekt a dodávku této nové technologie umožňující automaticky odvodnit skladovací tanky při současném odseparování uhlovodíku od vody a vrácení čistého uhlovodíku zpět do tanku. Tím... [více]

12. ledna 2015

RWE Gas Storage - HAVARIJNÍ ODTLAKOVÁNÍ TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ PZP DOLNÍ DUNAJOVICE

V loňském roce obdržela Intecha kontrakt na realizaci bezpečného havarijního odtlakování technologické části při vzniku mimořádné události v areálu podzemního zásobníku plynu. Realizace navazuje na studii bezpečnosti,... [více]

5. ledna 2015

RELIANCE - ODSTRANĚNÍ KOKSU ZE SYSTÉMU QUENCHOVÉ VODY

V loňském roce Intecha zrealizovala projekt a dodávku této nové technologie pro Reliance India “Jamnagar J3 Expansion Program” Refinery Off Gas Cracker (ROGC) unit. Jedná se o první aplikaci této unikátní technologie pro okruh... [více]

10. prosince 2014

Dozorový audit ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001

Dozorový audit LRQA systému managementu kvality dle ISO 9001, systému managementu environmentu dle ISO 14001 a systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle OHSAS 18001 se uskutečnil 26. -28. listopadu 2014.... [více]

9. září 2014

UNIPETROL – STÁČENÍ LPG

Nová technologie zrealizovaná naší společností formou „dodávky na klíč“ s kapacitou 150 tisíc t/rok. [více]

5. února 2014

SLOVNAFT – ODKOKSOVACÍ CYKLON (ODKOKSOVÁNÍ PYROLÝZNÍCH PECÍ)

V návaznosti na snižování legislativních emisních limitů tuhých látek do ovzduší naše společnost navrhla a realizovala unikátní technologii na odstraňování pevných částic koksu z parovzdušné směsi během procesu odkoksování... [více]